Privacy- en Cookieverklaring

Deze website www.elektromakers.nl verzamelt persoonsgegevens en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Natuurlijk respecteren wij privacy, en gaan daarom zorgvuldige om met persoonlijke gegevens. Wij achten dit van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en goed beveiligd. De privacywetgeving stelt hieraan eisen.

ElektroMakers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over de verschillende pagina’s heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verlenen van toegang tot deze website www.elektromakers.nl;
 • Gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • Aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten en producten die worden afnomen;
 • Om contact op te nemen, via e-mail, post of telefoon, indien daar men zelf om heeft verzocht;
 • Het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening;

Tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen, zullen wij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is gebruiken, om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Beveiliging

Elektromakers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@elektromakers.nl. 

Elektromakers heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te  beveiligen: 

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres. Het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de eventuele verstrekte (persoons)gegevens nooit aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van o.a. een digitale media, zoals een nieuwsbrief en mailings, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws welke gerelateerd is aan onze activiteiten. Verder wordt een e-mailadres alleen met expliciete toestemming toegevoegd. Alle nieuwsbrieven of mailings bevatten een link, waarmee men zich kunt afmelden, zodat wij weten dat het niet (meer) op prijs gesteld wordt

Cookies

Elektromakers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Elektromakers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, door o.a. adverteerders en/of  sociale media-bedrijven. 

Wij vragen u toestemming voor cookies

Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met deze gegevens omgaan.

Meer informatie over de manier waarop derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de volgende privacyverklaringen:

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van diverse links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige of betrouwbare manier met persoonsgegevens omgaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elektromakers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@elektromakers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Elektromakers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen hierin zullen direct op deze website worden aangepast en gepubliceerd. Als je van deze wijzigingen op de hoogte wilt blijven, dan raden wij je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen.