Onze normen en waarden

Wil je meer over ons weten? Onze normen en waarden zeggen veel over hoe we bij ElektroMakers (samen)werken. 

normen en waarden

Klantgerichtheid

Bij ElektroMakers luisteren we naar klanten en naar elkaar. We investeren tijd en energie om de behoeften en uitdagingen van onze klanten te begrijpen en zijn betrokken bij de invulling en oplossing ervan. Klantgerichtheid is in onze ogen een wezenlijk onderdeel van het opbouwen van vertrouwen, relaties en business.

Betrokkenheid bij de uitvoering

Bij ElektroMakers willen we aantoonbare toegevoegde waarde leveren voor onze klanten. We zijn oplossingsgericht, doen wat we zeggen, leveren resultaten netjes op tijd af, binnen het budget en volgens overeengekomen kwaliteitsnormen. Afspraak = afspraak.

Collegialiteit

Het werk beschouwen we als een sociale plek met ruimte voor humor, warmte en samenwerking. Een plek waar talent en samenwerking gestimuleerd worden. We hebben plezier in wat we doen en dat geeft ons extra energie.

Ondernemerschap en teamgeest

Als team delen we kennis en denken we vooruit om nieuwe kansen te benutten. We leren van het heden en gebruiken deze ervaring voor het maken plannen voor de toekomst.

Personeelsbeleid

Wij zijn er van overtuigd dat personeel het belangrijkste kapitaal van een onderneming vormt. Wij voeren dan ook een actief personeelsbeleid dat medewerkers stimuleert en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de functie en het bedrijf. Als werkgever onderhoudt ElektroMakers tevens intensieve contacten met opleidingsinstituten in de regio.

Kostenbewustzijn

We zijn ons er goed van bewust dat alles wat we doen van invloed is op onze winstgevendheid. Het beheersen van uitgaven en kosten klinkt wellicht saai, maar als we het goed doen, hebben we een noodzakelijke basis voor een veelbelovende toekomst.

Innovatie en vernieuwing

Innovatie en vernieuwing vinden wij binnen elke afdeling van ons bedrijf van strategisch belang. We kiezen er dan ook voor om hierbij gebruik te maken van de beste, in de markt beproefde en bewezen concepten en modellen.

Sociaal betrokken

Wij vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van een sociale maatschappij. Daarom zijn wij actief betrokken bij diverse sociale initiatieven en dragen daar ons steentje aan bij via kennis en sponsoring.