Thermografie

Thermografie

 • Inzicht in belasting installaties
 • Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering
 • Voorkomt problemen en storingen
 • Gecertificeerde inspecties + rapportage t.b.v. verzekeringen
 • Optimale veiligheid voor werknemers

Thermografie zetten wij in om warmte of koude te lokaliseren. Hiermee kunnen we vroegtijdig een probleem in kaart brengen. Denk daarbij aan een oververhitte automaat of kabel, of een spouwmuur die niet goed is geïsoleerd.

1 op de 4 branden in bedrijfspanden heeft een elektrische oorzaak. Daarom is het voor veel bedrijfsverzekeringen verplicht om uw elektrische installatie regelmatig te keuren. Na een keuring bent u 3 tot 5 jaar gedekt bij brand!

Daarmee wordt voldaan de wettelijke zorgplicht om een veilige (werk)plek te bieden aan werknemers en bezoekers.

Wat is Thermografie?

Thermografie is een meettechniek om temperatuurverschillen zichtbaar te maken. Elk voorwerp dat warmer is dan het absolute nulpunt (-273°C), straalt infrarode energie uit. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de infrarode uitstraling van dat voorwerp. De infrarode uitstraling is een elektromagnetische straling die warm aanvoelt. Met thermografie pikken we die straling op. De straling is niet zichtbaar met het blote oog, maar wel met een warmtebeeldcamera.

ElektroMakers beschikt over dergelijke infraroodcamera’s (ofwel warmtebeeldcamera). Met thermografie zetten we deze in om de oppervlaktetemperaturen van voorwerpen zichtbaar te kunnen maken door middel van infraroodbeelden. Op het scherm verschijnen verschillende kleuren die bepalend zijn voor de temperatuur. Op die manier kunnen we vrij eenvoudig warmtelekken, koudebruggen en constructie- en montagefouten detecteren. Diezelfde technologie biedt ons ook de mogelijkheid om defecten en slijtage op te sporen in elektrische installaties en bekabeling van bijvoorbeeld jouw vloerverwarming of zonnepanelen.

En dit alles zonder dat er hak- en breekwerken nodig zijn om dergelijke lekken op te sporen! Bij de inzet van thermografie hoeft een installatie bovendien niet ‘uit’. Thermografie is namelijk een volledig contactloze meting: onze elektromonteurs voeren deze meting graag voor je uit.

Professionele inspecties met thermografie

Schroeven en klemverbindingen kunnen loszitten. De gevolgen zijn duidelijk: storing of brand. Procesonderbrekingen en een verhoogd brandgevaar kunnen leiden tot ongewenste complicaties binnen het hele bedrijfsproces.

Met de inzet van thermografie kunnen we bijvoorbeeld overgangsweerstanden of defecte zonnepanelen tijdig constateren. Door hier adequaat op te reageren worden problemen voorkomen. Gericht onderhoud en planning kunnen zo een kostenbesparing opleveren. De zogenaamde thermografische inspecties worden door ons met een warmtebeeldcamera uitgevoerd. Voor lastig bereikbare locaties, zoals dat vaak het geval is bij zonnepanelen, zetten wij een drone in. 

Thermografie bespaart energie en geld

Door precies te weten waar een woning of installatie zijn warmte verliest, kunnen we onmiddellijk en accuraat ingrijpen. Door de fouten in de isolatie of elektriciteitskabels te herstellen bijvoorbeeld, of glas te vervangen en openingen af te dichten. Het wegwerken van warmtelekken leidt niet alleen tot een verhoogd comfort, maar ook tot een fikse energiebesparing.

Zonnepanelen

Natuurlijk mag iedereen ervan uitgaan dat zonnepanelen het maximale rendement opleveren, maar helaas komen wij vaak genoeg situaties tegen waarbij dit niet het geval is. Defecte cellen of slechte verbindingen verminderen het rendement aanzienlijk. Sterker nog: ze zijn een potentiële brandhaard!

Voor onze klanten voeren wij regelmatig thermografische inspecties uit waarmee we vroegtijdig defecte cellen en verbindingen zichtbaar maken, zonder de installatie uit te hoeven schakelen. Net zoals de zon moet schijnen om zonnepanelen te laten werken, hebben we tijdens deze inspecties zon nodig, omdat dan het grootste rendement, en dus warmte, aanwezig is om eventuele problemen te kunnen zien.

Alle gemeten waarden worden vergeleken met de specificaties die horen bij die installatie. Zo kunnen we afwijkingen, verouderingen en defecten aan het licht brengen.

thermografie automaat
Overbelast installatie automaat
Overbelaste kabel
Kapot zonnepaneel
Warmtelekken woonhuis
 • Contactloze meting, dus de installatie hoeft niet ‘uit’
 • Vroegtijdig opsporen van storingen of zogenaamde microcracks in uw zonnepaneelinstallatie
 • Een geschikte techniek om eventuele zwakke plekken op te sporen in uw vloerverwarming 
 • Voor een warmtescan met infraroodcamera is er geen contact vereist met het oppervlak van de vloerverwarming. De vloer hoeft dus niet opengebroken te worden om een onderzoek uit te voeren
 • In een vroeg stadium kunnen ontdekken van elektrische problemen of slijtage in de meterkast
 • Het biedt de mogelijkheid om de nodige maatregelen te treffen, voordat het probleem ernstige vormen aanneemt
 • Herstellen van de mogelijke fouten of lekkages sparen veel geld uit op de energiefactuur
 • De verzekeringspremie wordt hierdoor positief beïnvloed

Maak een afpraak voor een thermografisch onderzoek

Alle inspecties

Scope 8

Veilige werkomgeving voor medewerkers

Scope 10

Optimale brandveiligheid

PV inspectie

Keuring en inspectie van zonnepanelen

NEN 1010 inspecties

Beoordeling van installatiedelen

NEN 3140 inspecties

Beoordeling op veiligheid

Thermografie

Opsporen van mogelijke risicofactoren