Openbare laadpalen​

Openbare laadpalen

  • Snelheid in het aanvraagproces en dus snel een publieke laadpaal
  • Openbare laadpalen bij jou in de buurt
  • Geen investeringen in de openbare laadpaal
  • Stroom verrekenen
  • 24/7 service en onderhoud

Je hebt behoefte om je elektrische auto te gaan laden in je straat. Veel mensen beschikken niet over een eigen oprit, waar ze hun auto kunnen parkeren om te kunnen gaan laden. Je bent dus gebonden aan openbare laadpalen.

De auto staat op een parkeerplek voor hun huis op publiek terrein. Men denkt dan vrij snel een laadpunt aan te laten leggen in hun voortuin, en zo hun auto te kunnen laden. Wat veel mensen niet weten, dat het niet mag! Er mag geen laadkabel over de stoep lopen! Je zoekt publieke laadpalen in de buurt, maar die zijn er ook niet!

Het aanvragen van een publieke of openbare laadpaal is een lang en lastig proces. Elektromakers gelooft erin dat dit slimmer en sneller moet kunnen.

Als je geen mogelijkheid hebt om op je eigen oprit of in je eigen garage je auto te laden, dan heb je een openbare laadpaal nodig. En dat is eigenlijk best vervelend, want de overheid wilde elektrisch rijden toch stimuleren? Ja dat klopt zeker, maar je mag niet zomaar je laadkabel over of onder de stoep neerleggen (struikelgevaar). Ook je “vaste” parkeerplek voor de deur is openbaar. Iedereen mag daar parkeren. Dus een garantie dat jij je auto op kan laden met je eigen laadpaal, is er niet.

Op dit moment worden publieke of openbare laadpalen geplaatst volgens het paal-volgt-auto principe. Dit houdt in dat je de laadpaal moet aanvragen bij je gemeente als je als bezitter ingeschreven staat en de werkelijk bezitter bent van je auto. Er volgt dan vervolgens een lang proces van aanvraag tot daadwerkelijke plaatsing. Dit proces kan in het meest gunstigste geval 23 (!) weken duren. En dat is een gemiste kans.

Hoe verloopt dat proces?

Je doet een aanvraag bij je gemeente. Deze stuurt nu die aanvraag naar een exploitant van publieke laadpalen. Deze doet een locatievoorstel bij de gemeente. De gemeente gaat dan kijken of de aanvraag voldoet aan het plaatsingsbeleid, en houdt dan rekening met veiligheid, clustering en inpassing in het straatbeeld. 

Als dat allemaal achter de rug is, dan gaat de gemeente een verkeersbesluit nemen. In dit besluit wordt er 1 of 2 parkeervakken in de straat gereserveerd voor het opladen van auto’s. Deze parkeervakken kunnen ook worden toegewezen in een naburige straat of 300 meter van je huis af. Dit is natuurlijk niet altijd een gewenste situatie.  

Na dit besluit worden de vakken ingericht door een duidelijk teken op het wegdek aan te brengen en een bord te plaatsen. Men gaat handhaven op het correct gebruik van dit parkeervak. Parkeren zonder te laden kan een boete opleveren.

Als de gemeente bezig is met deze voorzieningen, zijn we al enkele weken verder. De besluitvorming moet immers door het college worden bekrachtigd, en aangezien er een bezwaartermijn van 6 weken op zit, duurt het nog langer. Buurtbewoners kunnen immers bezwaar maken. Wordt er bezwaar aangetekend, dan moet dat besproken worden en eventueel een andere plek worden aangewezen. Al je pech hebt, moet de aanvraag opnieuw gedaan worden. De ervaring van ons is, dat dit niet zo veel gebeurt.  We zijn nu iets meer dan 14 weken verder.

Zodra het definitieve besluit is genomen, kunnen wij pas de aanvraag doen bij de netbeheerder om een netaansluiting aan te vragen. De netbeheerder heeft ongeveer 8 weken nodig, om deze aansluiting te realiseren. Gefeliciteerd, in het gunstigste geval kan je dus na 22 a 23 weken je auto gaan opladen. 

Elektromakers vindt dat dat veel sneller moet kunnen.

Beschikbare laadpalen in Zeeland

Hieronder een overzicht (bron: oplaadpunten.nl) van de beschikbare openbare laadpalen in de provincie Zeeland in februari 2021. Dit zijn er niet bijster veel. Er zijn nu ongeveer 10000 elektrische auto’s in Zeeland. Tel daar de dagjesmensen en toeristen eens bij, en zie daar het probleem. Wij zijn ervan overtuigd dat dit snel moet veranderen.

Hoe dan?

Door regionaal samen te werken met gemeentes, provincie en netbeheerder. De overheid kent de verkeersstromen. Mensen die onze provincie bezoeken zullen doorgaans sneller willen laden, dan mensen die ’s avonds terugkomen van hun werk en de volgende dag pas hun auto weer nodig hebben. 

De overheid heeft een plankaart laten op tekenen met daarin de prognose van de laadbehoefte en hun plaatsingsbeleid. De netbeheerder weet waar hun net geschikt is of juist minder. Die gegevens kunnen boven elkaar gelegd worden, waarmee de aanvraag- en het realisatieproces aanzienlijk verkorten. Ook kan er gekeken worden waar het mogelijk is om laadpalen strategisch te plaatsen (dus zonder aanvraag) voor bezoekers en toeristen.

Zo kan er dus het totale proces drastisch verkort worden naar een week of 6. Het hele proces van verkeersbesluiten en bezwaarschriften is dan immers al gedaan. De teleurstelling, omdat de netbeheerder niet genoeg capaciteit ter plekke heeft, is daarmee ook weggenomen. 

Elektromakers streeft naar deze werkwijze. Wij kennen de wegen en instanties in dit toch al moeilijke proces. Er zitten geen kosten aan deze laadpaal, die betalen wij volledig. Wij de investering, jij het gemak!

Openbare laadpalen, laat ons je helpen!

  • Snelheid in het aanvraagproces en dus snel een publieke laadpaal
  • Openbare laadpalen bij jou in de buurt
  • Geen investeringen in de openbare laadpaal
  • 24/7 service en onderhoud