PV inspectie

PV inspectie

 • Inzicht in de staat van zonnepanelen 
 • Waarborgen continuïteit van het beoogde rendement
 • Vroegtijdig opsporen van brandrisico’s
 • Voorkomt uitval en storingen
 • Gecertificeerde inspecties + rapportage t.b.v. verzekeringen
 • Optimale veiligheid

Er is geïnvesteerd in een duurzaam systeem met zonnepanelen, maar werkt deze installatie ook naar behoren en is hij echt veilig? Dat weet je na een PV inspectie.

Het werken aan of met een elektrotechnische installatie brengt risico’s met zich mee. Dit geldt zeker ook voor zonnepanelen. Er zijn helaas diverse voorbeelden op te noemen waarbij het brandrisico heeft geleid tot enorme ravages, bedrijfsuitval en zelfs slachtoffers. Met een PV inspectie door ElektroMakers wordt voorkomen dat eventuele problemen tot grote gevaren leiden. 

Tijdens de PV inspectie houden we altijd rekening met alle mogelijke risico’s, waardoor we kunnen waarborgen dat de zonnepanelen veilig en constant renderen.

Wanneer wordt een PV inspectie uitgevoerd?

 • Een PV inspectie, oftewel een keuring aan een zonnepaneelinstallatie, moet bij oplevering gecontroleerd en doorgemeten worden volgens de NTA 8013, NTA 8011, NPR 5310, NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446;
 • Om aanspraak te kunnen maken op volledige fabrieksgarantie dient een PV installatie te zijn geïnstalleerd, aangesloten en geïnspecteerd volgens de voorschriften van de fabrikant;
 • Diverse verzekeraars eisen dat een PV installatie uiterlijk zes maanden na montage is geïnspecteerd en dat deze voldoet aan de NEN 1010 én aanvullende normen en voorschriften.

Waarom is deze keuring van belang?

Verzekeraars eisen dat een installatie binnen 6 maanden na montage geïnspecteerd wordt. Maar het is raadzaam om op eigen initiatief uw installatie periodiek te laten keuren. 

De zonnestroom installatie wordt dagelijks aan de elementen blootgesteld. Hierdoor kunnen isolatiematerialen bijvoorbeeld beschadigen. Op zonnige dagen gaat er veel energie door de bekabeling van uw installatie. Hierdoor ontstaat een risico op oververhitting en dus op brand. Tijdens een PV inspectie wordt een dergelijk slechte kabel opgemerkt. 

Maar ook eventuele defecten in de panelen worden in kaart gebracht. Zonnepanelen worden vaak in serie geschakeld. Wanneer een paneel een defect vertoont, kan het zo zijn dat de rest van de serie geen stroom meer oplevert waardoor uw rendement niet meer behaald wordt. 

Een inspectie van uw installatie brengt een dergelijk effect aan het licht zodat er op tijd passende maatregelen genomen kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reparatie binnen de garantieperiode. Er is immers geïnvesteerd in een duurzame installatie, maar werkt de installatie ook zoals we ervan mogen verwachten? Onze inspecteurs kunnen u hierop een antwoord geven.

Welke werkzaamheden bevat een PV inspectie?

Tijdens een PV inspectie worden de panelen, de omvormers, de bekabeling en de montageframes beoordeeld volgens de van toepassing zijnde normen en de voorschriften van de fabrikant. Deze beoordeling bevat kort samengevat de volgende onderdelen:

Functioneren

Het beoordelen of alle onderdelen van installatie op een correcte wijze zijn toegepast en bijdragen aan het veilig functioneren van de installatie

Isolatieweerstand

Isolatieweerstanden meten om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking en of kortsluiting

Aarding

Het beoordelen van aardingen en potentiaal vereffening. Tevens controleren we of de aardingen functioneel zijn en of deze de juiste bescherming bieden

Impedantie

Metingen van de leiding-impedantie om vast te stellen of bekabeling, bedrading of andere transportsystemen te allen tijde voldoende transportcapaciteit hebben

Documentatie

Het beoordelen van de technische documentatie, kabelberekeningen, tekeningen en groepenverklaringen

Beveiligingen

De beproeving van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten

 • Inzicht in de staat van de zonnepanelen
 • Waarborgen continuïteit van het beoogde rendement
 • Vroegtijdig opsporen van brandrisico’s
 • Voorkomen van uitval en storingen
 • Gecertificeerde inspecties + rapportage t.b.v. verzekeringen
 • Erkend Inspectiebedrijf door InstallQ
 • Optimale veiligheid 

Maak een afpraak voor een PV inspectie

Alle inspecties

Scope 8

Veilige werkomgeving voor medewerkers

Scope 10

Optimale brandveiligheid

PV inspectie

Keuring en inspectie van zonnepanelen

NEN 1010 inspecties

Beoordeling van alle toegepaste installatiedelen

NEN 3140 inspecties

Beoordeling op veiligheid

Thermografie

Opsporen van mogelijke risicofactoren middels thermografie