zonnepanelen

Zonnepanelen zakelijk

 • Eén aanspreekpunt voor advies, levering, plaatsing en onderhoud
 • Alleen Tier1 producten
 • Opbrengstgarantie
 • Stijgende assetwaarde
 • Mogelijkheid voor subsidie via SDE+

ElektroMakers maakt zonne-energie bereikbaar voor ieders budget. Dat doen we door slim te kijken naar het huidige verbruik, maar ook naar dat van de toekomst. De hoge energielasten zullen in de toekomst nog flexibeler worden, waardoor het extra nuttig is om zonnepanelen zakelijk toe te passen. Zo houd je immers zelf grip op de kosten. 

Zonnepanelen zakelijk inzetten kan interessant zijn voor het mkb. Maar waarom eigenlijk? Met welke voordelen en nadelen moet je rekening houden en hoe komt het dat iedereen een andere energieprijs betaalt? Hierbij de redenen om zonnepanelen zakelijk toe te passen: 

 1. Bespaar geld, nu en in de toekomst
 2. Profiteer van belastingvoordeel of subsidie
 3. Verhoog de waarde van je asset, verhoog je energielabel
 4. Bescherm het milieu, beperk CO2 uitstoot
 5. Word onafhankelijk van energiebedrijven
 6. Zorg voor een betere uitstraling van je bedrijf
 7. Voldoe aan je verplichting vanuit de informatieplicht energiebesparing

Wij adviseren je graag en vrijblijvend over wat de mogelijkheden zijn voor jouw situatie. Tevens bieden wij de mogelijkheid om bij ons zonnepanelen te “leasen” en in sommige gevallen bieden wij ‘dakhuur’ aan. Kortom, ook als je zelf niet wilt investeren, kunnen zonnepanelen zakelijk interessant zijn.

Bespaar geld. Nu en in de toekomst

Energie kost geld, dat weten we allemaal. De wijze waarop deze kosten zijn opgebouwd, bepaalt voor een groot deel wanneer zonnepanelen zakelijk interessant zijn. Er zijn een aantal posten te onderscheiden, namelijk: leveringstarief, opslag duurzame energie, energiebelasting en vaste lasten. Met zonnepanelen kun je zakelijk op van alles besparen, behalve de vaste lasten. Benieuwd naar wat nu eigenlijk de kosten zijn en hoe je hierop kunt besparen? Onze adviseurs staan je graag te woord.

Profiteer van belastingvoordeel 

Vanaf 2016 heeft de overheid een drempel opgeworpen in de Energie Investeringsaftrek (EIA) als het gaat om investeringen in zakelijke zonnepanelen. Daarnaast is het voor bedrijven met een aansluiting zwaarder dan 3x80A niet mogelijk om van de EIA te profiteren. Hiervoor is de SDE subsidie beschikbaar. Je kunt profiteren van EIA als je een systeem aanschaft met een vermogen boven de 15kwp. Tevens kan er gebruikgemaakt worden van de Kleinschaligheids InversteingsAftrek (KIA) en de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK is een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL). Ondernemers kunnen de verschillende investeringsregelingen ook tegelijkertijd toepassen waarbij het voordeel van beide investeringsregelingen geldt.

 

Profiteer van subsidie voor zonnepanelen zakelijk

De Nederlandse overheid heeft met de SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) een uitgebreid pakket aan subsidies beschikbaar gesteld. Deze subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een aansluiting zwaarder dan 3x80A die geen recht hebben op EIA bij de aanschaf van zonnepanelen. De SDE++ subsidie geeft een vergoeding op het opwekken van energie, ongeacht wat er verder mee gedaan wordt. Deze vergoeding heeft een looptijd van 15 jaar en zorgt ervoor dat zonnepanelen zakelijk ook interessant zijn voor bedrijven met een hoog energieverbruik. 

Verhoog de waarde van jouw asset

Zonnepanelen verhogen de waarde van jouw zakelijke pand substantieel en hebben een positieve invloed op jouw duurzaam ondernemerschap. Tevens zijn voor veel bedrijven verplichte energieaudits van toepassing; met zonnepanelen toon je niet alleen naar de omgeving en klanten aan dat je om het milieu geeft, maar je bewijst ook aan de overheid dat jouw onderneming voldoet aan de door hen gestelde eisen. De waardevermeerdering kan oplopen tot boven de aanschafprijs van de installatie! Gezien de stijgende energieprijs neemt de waardevermeerdering als gevolg van zonne-energie bovendien toe! Zonnepanelen zakelijk toepassen is dus een duurzame en lucratieve beslissing. 

Verhoog het energielabel van jouw bedrijfspanden

Bij de oplevering van een bedrijfspand is een energielabel verplicht. Daarnaast is een geldig energielabel voor jouw bedrijfspand ook verplicht als deze verkocht of verhuurd wordt. De controle hierop gebeurt door de Inspectie Leefomgeving & Transport. Zij hebben inmiddels heeft al meerdere boetes uitgeschreven aan bedrijven die niet aan deze regel voldeden. De verplichting geldt voor bedrijfspanden zoals scholen, kantoren, openbare gelegenheden, horeca en winkels.

Voor industriële bedrijfspanden geldt deze verplichting niet. Maar let goed op wanneer je bijvoorbeeld ook een kantoor of showroom hebt. Voor die ruimtes is een energielabel wel verplicht als ze groter zijn dan 50 m2. 

Bescherm het milieu

Het klimaatprobleem is inmiddels alom bekend. De vraag is of je ook een steentje bijdraagt aan het terugdringen van deze dreigende ecologische ramp. De kolencentrales waarmee ‘grijze’ stroom wordt opgewekt, pompen jaarlijks een enorme hoeveelheid broeikasgas de atmosfeer in. Daar blijft het echter niet bij, want een dergelijke centrale stoot ook gassen uit als waterstofsulfide, de veroorzaker van zure regen. Eén van de grootste stappen die een ondernemer kan nemen, is het overstappen op een duurzame energiebron. Zonne-energie is een schone, stille vorm van energie die uiterst milieuvriendelijk is. Door er gebruik van te maken, word je minder afhankelijk van de vervuilende ‘grijze’ stroom.

Word onafhankelijker van de energiebedrijven

Het Nederlandse energienet is in principe prima in orde, maar mocht er zich een lange periode van stroomstoring voordoen, dan kun je altijd de zonnepanelen op een accu aansluiten. Op deze manier heb je ook in tijden van stroomstoring gewoon elektriciteit. Daarnaast ben je onafhankelijker van de perikelen van de energiebedrijven. Meer informatie over besparen en opwekken van energie? Neem contact met ons op. We infomeren je er graag over.

Zorg voor een betere uitstraling van het bedrijf

Wil je een groen imago naar je klanten toe uitstralen? Pas zonnepanelen zakelijk toe. Zonnestroom op het dak is zichtbaar voor jouw klanten. Het toont hoe jouw bedrijf in de wereld staat. Het zal zowel particulieren als bedrijven aanspreken. Bij duurzaam aanbesteden wordt een opdrachtnemer tegenwoordig vaak uitgedaagd om op de lange termijn verbonden te zijn aan een project. Voor de opdrachtnemer is het dan ook interessant om te investeren in duurzame maatregelen die tijdens de exploitatie- en beheerfase kunnen worden terugverdiend.

veldopstelling zonnepanelen

Maak een afpraak voor een adviesgesprek