Krachtstroom

Krachtstroom

  • Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering
  • Voorkomt problemen en storingen
  • Innovatief, creatief en flexibel
  • Totaaloplossingen
  • Optimale veiligheid voor medewerkers
  • Erkend installatiebedrijf

Elektromakers beheert, installeert, ontwerpt, inspecteert en onderhoudt diverse elektrotechnische installaties voor het mkb. 

Krachtstroom installaties worden toegepast bij een continue hoge elektriciteitsbehoefte. Bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, hotels, zonneparken en productiebedrijven. Ook kunnen in een woning dermate veel en zware apparatuur in gebruik zijn dat krachtstroom nodig is. Een reguliere installatie voldoet in zo’n geval niet.

Krachtstroom aanleggen doen we al vele jaren met veel energie, passie en toegevoegde waarde. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

De elektrische installatie is een basisinstallatie binnen elk gebouw. Gedegen ontwerp en onafhankelijk advies zijn hierbij essentieel. Een goed ontwerp borgt een veilige en betrouwbare installatie. Het voorkomt storingen in de energievoorziening. 

Bewuste keuzes in de juiste toepassing van installatie-onderdelen voor een veilige en functionele installatie worden steeds belangrijker. Of het nu gaat om het aanleggen van een voorziening voor een inductiekookplaat, een compressor voor een garagebedrijf, een zwaardere machine of zelfs een groot zonnepark, bij ElektroMakers krijgen wij hier energie van. Hoe groter de aansluiting, hoe meer energie dat ons ook geeft: we hebben immers passie voor energie! 

Elke dag zijn onze medewerkers aan het werk voor zeer tevreden klanten. Mogen wij jou ook rekenen tot onze tevreden klanten?

Krachtstroom en verdeelinrichtingen

Krachtstroom begint bij de hoofd verdeelinrichting, ook wel de groepenkast genoemd. Deze wordt meestal via de meetinrichting (kWh-meter) vanuit de netbeheerder gevoed. In kritieke installaties is op de hoofd verdeelinrichting ook een noodstroomvoorziening aangesloten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aggregaat. De hoofd verdeelinrichting bestaat in hoofdzaak uit verschillende distributiegroepen. Die groepen verdelen de energie over de diverse delen van de elektrische installatie. Belangrijke onderdelen in de beveiliging van de elektrische installatie zijn o.a. de beveiliging op overbelasting, kortsluiting en eventueel de aanvullende persoonsbeveiliging (aardlek)

Onderverdeelinrichtingen

In grotere installaties, zoals voor hotels en fabrieken, worden onderverdeelinrichtingen toegepast. Deze zijn hoofdzakelijk voorzien van eindgroepen en de besturing van de lokale installatie. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat wanneer er in een gedeelte van een pand een fout optreedt, men ook in een ander gedeelte van datzelfde pand zonder licht zit. Eindgroepen zijn bedoeld voor de aansluiting van verlichting, contactdozen en elektrische apparatuur. Aan eindgroepen worden, afhankelijk van de situatie, bijzondere veiligheidseisen gesteld. Zo moeten eindgroepen zijn beveiligd door smeltpatronen of installatie-automaten en aanvullend zijn voorzien van een aardlekschakelaar of vlamboogdetectie.

Kabelberekeningen

Onderverdeelinrichtingen en verbruikers worden op de verdeelinrichting aangesloten door middel van een voedingskabel of via een railkoker. De voorbeveiliging en wijze van aanleg van voedingskabels bepaalt in hoge mate de keuze van de benodigde aderdoorsnede en het type kabel. Een te dunne kabel kan erg warm worden en zelfs in brand vliegen. Een te dikke is kostbaar. Daarom dient een voedingskabel of railkoker op de juiste manier te worden berekend. ElektroMakers heeft alle kennis en software in huis om een gedetailleerde berekening te maken t.b.v. de meest kostenefficiënte keuze in kabels en verdeelnetten voor jouw situatie.

Transformator

Grotere hotels en bedrijven hebben dermate veel vermogen nodig dat een normale aansluiting aan het elektriciteitsnetwerk niet meer toereikend is. Vaak ligt die grens al op 250A (173 kVA). Onze technici en ingenieurs helpen onze klanten daarmee. Als totaalleverancier, adviseur en installateur hebben wij diverse zonneparken, distributiecentra, koelhuizen en productiecentra reeds aangesloten middels een transformator, rechtstreeks op het netwerk van de netbeheerder. Je kent ze wel: die betonnen huisjes langs de weg of in de buurt van grotere bedrijven. 

ElektroMakers werkt in deze situaties samen met installateurs en netbeheerders. Wij zijn jouw vaste aanspreekpunt en bieden je verregaande service: van het aanvragen van jouw aansluiting en het ontwerpen van jouw installatie, tot het coördineren van de realisatie en het in bedrijfstellen ervan.

energieverdeler

Maak vrijblijvend kennis