19 juli 2022

Load balancing: wat is dat?

Laadpaal
Load balancing

Nu we steeds meer elektrisch gaan rijden en huishoudens ook vaker een eigen laadpaal hebben, betekent dit nóg meer stroomverbruik in huis. Daarom is het van groot belang om bij de installatie van een laadpaal het huidige stroomnetwerk van het huis na te kijken. Load balancing: wat is dat?

In onze huizen hebben we talloze elektrische apparaten. Het komt weleens voor dat er veel apparaten tegelijk aanstaan, zoals de tv, vaatwasser, wasmachine en droger. Zodra er dan een pizza in de elektrische oven wordt geschoven, valt de stroom plots uit. Dit komt omdat het stroomnetwerk in huis overbelast is.  

Om overbelasting in de woning te voorkomen is een laadpaal met de functie ‘Load balancing’ de perfecte oplossing. 

Meterkast verzwaren of Load balancing

Verzwaren meterkast

Stroomuitval door overbelasting van het netwerk is super onhandig en onwenselijk. Als u vraagt om een laadpaal te installeren, is het daarom van belang om eerst goed na te kijken of de meterkast wel voldoende is afgesteld op de grotere belasting van het stroomnetwerk in het huis.

Je kunt dan voor twee opties kiezen. Eén optie is om de meterkast te verzwaren. Het verzwaren van de meterkast kan door meer ampères te plaatsen in de 1-fase aansluiting (230V) of door een 3-fase aansluiting (400V) aan te leggen.

Een nadeel hiervan is dat het gevolgen heeft voor de energierekening. Die gaat mogelijk omhoog. Los van de extra kosten voor het verzwaren van de meterkast. 

Statisch of dynamische Load balancing

Een andere optie is om te kiezen voor een laadpaal met Load balancing. Deze functie zorgt ervoor dat er geen overbelasting van het stroomnetwerk ontstaat. Load balancing kan op twee manieren: statisch óf dynamisch. Eigenlijk is load balancing niets anders dan de techniek om stroom te verdelen over het netwerk om overbelasting te voorkomen.

Bij Statische Load balancing wordt het maximale vermogen ingesteld in de laadpaal. Er wordt dan rekening gehouden met de capaciteit van de bestaande aansluiting.

Bij Dynamische Load balancing wordt er automatisch gemeten hoeveel stroom alle afzonderlijke apparaten in huis verbruiken. Wordt er veel stroom gebruikt in huis, dan zorgt Dynamische Load balancing ervoor dat de laadpaal tijdelijk minder stroom gebruikt. Het opladen van de auto gaat dan iets langzamer of wordt even helemaal stopgezet. Zodra er minder stroom wordt gebruikt (bijvoorbeeld ’s nachts), gebruikt de laadpaal meer stroom en laadt de auto juist weer sneller op.

 

Kortom: Dynamische Load balancing is een techniek die ervoor zorgt dat het stroomnetwerk in de woning, kantoor of ander gebouw niet overbelast raakt. 

Deze functie meet elke seconde de belasting van het stroomnetwerk en stemt daar de laadsnelheid van de laadpaal op af. 
Een laadpaal met Dynamic Load balancing heeft als extra voordeel dat de capaciteit in de meterkast niet vergroot  hoeft te worden. 

Dynamisch Load balancing kan zowel voor de particulier als zakelijke klant worden ingezet. 

Hoe werkt Dynamisch Load balancing precies?

Een laadpaal met de functie Dynamische Load balancing meet elke seconde de belasting van het stroomnetwerk in huis en stemt daar de laadsnelheid van de laadpaal op af. Andere apparaten in huis krijgen voorrang tijdens het opladen van de auto. Zo maken de gebruikers optimaal gebruik van de beschikbare stroom en laadt de auto efficiënt op zónder risico op overbelasting. We gebruiken daarvoor vaak de zogenaamde P1 poort op de slimme meter.

Waarom kiezen voor Dynamische Load balancing?

  • Er is geen sprake meer van overbelasting van het stroomnetwerk in huis
  • De meterkast hoeft niet meer capaciteit te krijgen
  • De laadtijd van de auto is korter omdat Dynamische Load balancing ervoor zorgt dat de laadpaal altijd het maximale vermogen gebruikt (zodra dat kan) om de auto op te laden
  • Dynamische Load balancing is ideaal voor het laden van twee auto’s tegelijk. En met een slimme laadpaal kan er zelfs worden ingesteld welke auto het snelst moet worden opgeladen