28 juli 2023

Subsidie zonnepanelen

Zonnepanelen

Eén van de grootste voordelen wanneer u zakelijk kiest voor zonnepanelen, is dat u onder voorwaarden nu gebruik kunt maken van subsidie en fiscale voordelen. Hieronder bespreken we de meest waardevolle regelingen voor een subsidie zonnepanelen.

subsidie zonnepanelen

1. Kleinverbruik aansluiting (< 3 x 80A)

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

In 2023 kunt u wanneer u een kleinverbruiksaansluiting hebt en meer dan 50.000 kWh per jaar verbruikt aan stroom, gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Dit levert al snel honderden tot een paar duizend euro voordeel op wanneer u zakelijk zonnepanelen aanschaft.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Heeft u een aansluiting kleiner of gelijk aan 3×80 Ampère en verbruikt 20.000 kWh per jaar of
meer? Dan kunt u voor deze installaties Energie Investerings Aftrek (EIA) aanvragen. De EIA kan oplopen tot 45%

2. Grootverbruik aansluiting (>3x80A)

Heeft u een grote aansluiting boven de 3×80 Ampère? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling
Stimulering Duurzame Energieproductie (Zon SDE++). Met deze regeling ontvangt u voor een
periode van maar liefst 15 jaar per opgewekte kWh een subsidie bovenop de standaard stroomprijs.

3. Overige investeringssubsidie

Wanneer u gebruikmaakt van de EIA kunt u ook gebruik maken van de  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Door middel van de KIA regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van eventuele andere investeringen in hetzelfde jaar dat u zonnepanelen koopt.

4. Subsidie zonnepanelen

Subsidies op zonnepanelen is altijd maatwerk. Gezien onze jarenlange ervaring kunnen wij (vrijblijvend) u hierin begeleiden en adviseren. 

Mogen wij adviseren?

Deel dit bericht