28 januari 2021

Zonnepanelen inspectie

Zonnepanelen

Minder dan 10 procent installaties wordt gekeurd, 80 procent voldoet niet aan regels.

Voetstappen op zonnepanelen, DC-kabels die afbreken en kortsluiting veroorzaken, isolatiefouten door losliggende MC4-connectoren, slechte of zelfs helemaal geen aarding van het totale systeem, voedingskabels naar zolder door de mechanische afzuiging van de WC, losliggende panelen of niet aangedraaide schroeven, omvormer opgehangen op een brandbare ondergrond bevestigd. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden aan gebreken die wij dagelijks tegenkomen. Meer dan eens moeten we besluiten, om pv-systemen direct uit te schakelen, vanwege de onveilige situatie. Een zonnepanelen inspectie is van groot belang. 

brand zonnepanelen MC4 stekker
slechte DC bekabeling

Maar met de wetenschap dat inspecties bij ruim 80 procent van de zonnepaneelsystemen die we inspecteren installatiefouten tegenkomt, is het te eenvoudig om te stellen dat hij te streng zou controleren. Deze treurige conclusie trekt Elektromakers niet alleen, dat doen ook andere inspectiebedrijven. “Het is buitengewoon raar dat in Nederland iedere jandoedel zonder enige opleiding een pv-installatie aan het openbare elektriciteitsnet mag koppelen”, is een veelgehoorde ongerustheid binnen onze branche.

Zonnepanelen installeren is alleen verantwoord als dit door gekwalificeerd personeel wordt gedaan. Meer dan eens moeten onze inspecteurs besluiten om de panelen uit te schakelen. Werkelijk elke beun de haas mag in Nederland zonnepaneelinstallaties installeren zonder daarvoor enige opleiding te hebben gevolgd. Dat leidt tot bijzonder gevaarlijke situaties op de daken van Nederland. Ter vergelijking, als je problemen hebt met je gasinstallatie moet je daarvoor een gecertificeerde installateur inschakelen. Maar voor een installatie waarbij men risico loopt op elektrocutie of brand is dit niet verplicht? Elektromakers vindt dit een zorgelijke situatie.

Scope 12

We zien ook dat een aantal serieuze installateurs goed werk leveren, maar de hoeveelheid foutief aangelegde pv-systemen doet pijn aan de ogen.

Elektromakers voert ieder jaar ongeveer 130 inspecties aan zonnepanelen uit; van kleine van pak hem beet 6 panelen tot grote veldinstallaties met duizenden panelen. We schatten dat van de hoeveelheid installaties door een onafhankelijke expert bij de oplevering gekeurd worden, niet hoger dan enkele procenten en in ieder geval minder dan 10 procent. Maar hopelijk komt daar dit jaar verandering in met de introductie van de nieuwe certificatieregeling Scope 12. Dit zorgt voor een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties. In deze certificatieregeling worden regels beschreven voor het kwaliteitsmanagement van inspectiebedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van kennis en ervaring van personen die er werkzaam zijn. Dat alles wordt periodiek beoordeeld om de kwaliteit van de inspectie hoog te houden. Dit is een positieve ontwikkeling vanuit de zonne-energiesector dat deze inspectieregeling in het leven wordt geroepen, omdat de kwaliteit van de meeste installaties echt slecht is. Klanten beseffen niet, dat ze te maken hebben met een zeer onveilige situatie.

Voetstappen

En waar onze inspecteurs er een eenduidige werkwijze op nahouden, zou dit bij alle installateurs ook zo moeten zijn om zo de installatiekwaliteit van zonnepanelen te borgen. Helaas is de praktijk hierin weerbarstiger.

Zo is er volgens de inspecteur in de residentiële markt eigenlijk maar één conclusie mogelijk: de installatiekwaliteit die door een grote groep installateurs geleverd wordt, is ondermaats. De fouten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen, hebben veelal hetzelfde karakter. Aan de AC-kant van de installatie is vaak iets mis met de bekabeling, bijvoorbeeld te dunne bekabeling tussen de meterkast en omvormer. Op het dak loopt dit uiteen van het gebruik van verschillende fabricaat connectoren, tot slecht aangeknepen connectoren en dakpannen die niet ingeslepen of zelfs gebroken zijn. Bekabeling die ingeklemd en schuurt over scherpe randen of dakpannen. Ook met aarding is met zeer grote regelmaat mis. In woonhuizen zien we ook vaker een installatie tegen, welke niet conform de wettelijke eisen is aangelegd dan een installatie die wel volledig correct en veilig is gemonteerd. Regelmatig komen we zelfs situaties tegen waar er over de panelen is gelopen, blijkens de voetstappen: gevolg is dat deze panelen vaak intern kapot zijn of gaan. Dit staat natuurlijk nergens in een norm beschreven, maar is een kwestie van nadenken wat je wel en niet kunt doen.

Periodieke inspectie

Het meest schrijnende geval troffen we onlangs aan in een traditionele wijk. De woningbouwvereniging heeft op bijna alle huizen zonnepanelen laten leggen. Je kent ze wel, allemaal standaard 6 blauwe panelen.

‘De problemen die we daar tegenkwamen, hebben veel indruk gemaakt. In de betreffende buurt zijn inspecties uitgevoerd, omdat er diverse bewoners waren die zich afvroegen waarom het rode lampje op de omvormer brandde en de opbrengst zeer te wensen over liet.

Ruim driekwart van de installaties hebben we moeten uitschakelen, omdat de rood/zwarte DC bekabeling aan het inscheuren waren onder de dakpannen. Men had een gat geboord door het dak en de bekabeling tussen de dakpannen geklemd. Gemakshalve had men maar de panelen en het frame niet geaard.

In tegenstelling tot CV ketels die ieder jaar gecontroleerd worden, laat men een inspectie van het PV systeem achterwege. Een inspectie aan de zonnepanelen op een woonhuis of bedrijfspand wordt veelal ten onrechte als een kostenpost gezien. En dit terwijl het voor de eigenaar juist grote meerwaarde heeft. Ook voor een installateur biedt het grote voordelen. Een onafhankelijke inspectie van het eigen installatiewerk kan mensen over de streep trekken om bij hen te kopen. Je kunt een periodieke inspectie ook nauwelijks als extra kostenpost zien als je de kosten uitsmeert over een periode van 25 jaar. De garantie op een zonnepaneel is immers ook 25 jaar.’

Oorzaak

Branchegenoten hebben een duidelijke mening over de oorzaak van de slechte installatiekwaliteit in de residentiële markt. De markt is in Nederland op de verkeerde voet begonnen: de markt is prijs- en niet kwaliteit gedreven. Het grote aantal collectieve inkooporganisaties is hier zeker debet aan.

Zonnepanelen moeten ook vandaag de dag vaak nog zo goedkoop mogelijk geplaatst worden. Mensen vragen bij vele partijen prijzen op en kiezen voor de voordeligste. Men vergeet dat ze een systeem aanschaffen, die decennialang op hun dak ligt en het al die tijd ook veilig moet blijven werken. Men kiest liever voor de euro’s, dan de veiligheid. “Want de panelen werken toch?”, zegt men bij oplevering.

Elektromakers wilt absoluut geen prijsvechter zijn. Wij leveren en monteren alleen 100% veilige en werkende systemen. Wij geloven in goedkoop = duurkoop. Standaard voeren wij bij iedere oplevering een zogenaamde “nul-meting” uit, die we na een jaar nog een keer gratis uitvoeren. Daar geven wij ook diverse garanties op. Deze meting(en) en keurrapport kan je opsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Wij nemen een zonnepanelen inspectie meer dan serieus.

Geen brand, dat is geluk hebben

In een YouTube film laat een installateur zien hoe eenvoudig het mis kan gaan. DC-kabels liggen los op het dak in het water. DC-kabels zijn niet vastgezet en lopen in een kring. Zelfs de panelen zijn niet goed vastgezet. Deze installatie is 15 jaar oud en geplaatst in de begintijd van de zonnepanelen. Maar in de loop van de tijd zijn er meer en meer installaties geplaatst. Hierdoor zullen problemen met bestaande installatie gaan toenemen. Kabels verouderen, aansluitingen oxideren. Gevolg toenemende weerstand, warmteontwikkeling en mogelijk de vorming van vlambogen.

Kijk gerust even naar onderstaande Youtube film, je hoeft geen expert te zijn om te concluderen dat dit niet kan. Elektromakers is niet de eigenaar van het beeldmateriaal, het dient slechts ter indicatie. Deze CV monteur snapt het!

 

SDE+ geen garantie

Ook bij projecten in de zakelijke markt zien we met regelmaat installatiefouten. Dat projecten in de regel gebouwd worden met subsidie van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) maakt kennelijk geen verschil.

Het zijn veelal bedrijven met witte boorden en lange puntschoenen met snelle auto’s, die puur uit zijn op het snelle geld. Als het op de installatie aankomt, gaat men snijden in de kosten. Dat gaat immers van hun winst af. Snappen die verkopers wat er allemaal bij komt kijken om een deugdelijke en veilige installatie te verkopen? Nee, helaas. Ook hierbij wint het geldelijke gewin van jou veiligheid. Want goedkoop = duurkoop, weet je nog? Bijkomend probleem is, dat het tegenwoordig lastig is om gekwalificeerde mensen te vinden. Veel mensen werken liever binnen, dan in weer en wind.

Afgelopen november heeft Elektromakers een pv-systeem op een redelijk distributiecentrum met 2500 zonnepanelen en 9 omvormers geïnspecteerd. De situatie aldaar was werkelijk om te huilen. Onze collega vroeg zich af, waarom hij zoveel jaar gespendeerd had in zijn studie en scholing nadien om te bereiken waar hij nu inmiddels staat. “Ongeschoolde personen zijn aan het knoeien met levensgevaarlijke zaken”. Hij heeft de totale installatie uitgezet, omdat afgebrande connectoren in een kabelgoot lagen en kennelijk met de opgedane kennis van een Youtube filmpje, iets was geknutseld in de hoofdverdeler. De klant vond het vreemd, dat nadat de zonnepanelen waren opgeleverd, er regelmatig zaken in het distributiecentrum het niet meer deden… Er waren componenten gebruikt die je ook in de gemiddelde bouwmarkt kunt kopen, maar die niet zijn bestemd voor zulke grote hoeveelheden energie. Elektromakers bespaart jou de foto’s maar, werkelijk triest. Dit bewijst ook maar weer dat een zonnepanelen inspectie belangrijk is. 

Elektromakers wilt heel graag zeggen dat het in de markt van zakelijke pv-systemen een stuk beter gaat, maar helaas. Werkelijk ruim 80% van de installaties die we tegenkomen, voldoen bij lange niet aan de voorschriften die zijn vastgelegd in de NEN-normen. Het zijn daarbij vaak dezelfde bedrijven die er een zooitje van maken. Gelukkig staan er ook steeds meer bedrijven op die zich proberen te onderscheiden door kwaliteit te leveren. Daarom is Elektromakers ook landelijk erkend via InstallQ om dit soort installaties te mogen aanleggen en keuren.

Tot slot

Er is maar één oplossing, wil de zonne-energiesector de installatiekwaliteit verhogen: opleiden, opleiden en nog eens opleiden. “Dakhazen” heeft Elektromakers niet in dienst. Ook huren wij ongekwalificeerde mensen niet in. Ons team bestaat uit louter opgeleide elektromonteurs, die jaarlijks diverse cursussen en opleidingen aangeboden krijgen om kennis op pijl te houden.

Vandaag de dag zijn gecertificeerde bedrijven nog altijd in de minderheid. Zelfs hele grote spelers die regelmatig in de landelijk media adverteren, huren vaak kleinere bedrijven in, die van huis uit een dakdekker is of klusjesman. Vraag maar eens bij zulke partijen naar een zonnepanelen inspectie, met de daarbij behorende garanties. Gaat jou verzekeraar daar wel akkoord mee? 

Ook consumenten spelen een grote rol. Wanneer men altijd doelbewust voor de goedkoopste aanbieder kiest, dan weet je dat daar een risico aan kleeft. Iedereen weet diep in zijn hart dat goedkoop meestal duurkoop is. En juist daarom is een opleverkeuring door een gecertificeerd inspecteur zo belangrijk. Elektromakers streeft er niet naar om de goedkoopste aanbieder te zijn, maar wel de meest complete. Wij garanderen een 100% veilige en werkende installatie, niet alleen bij oplevering, maar ook de komende jaren. Een landelijke erkenning is daar het bewijs van.

 

Deel dit bericht